KSIĄŻKI I OPRACOWANIA

Poezja
Seria

Zbiory poetyckie

2016
Bezksiężycowa część nocy

Barbara Zeizinger

Die mondlose Hälfte der Nacht /
The moonless half of the night /
Bezksiężycowa część nocy

(wersja niemiecko-angielsko-polska))

Przekład angielski:
Ulrike Wolf

Przekład polski:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-78-3


2015
W zasuszonych kwiatach

Urszula Ambroziewicz

W zasuszonych kwiatach /
In getrockneten Blumen

(wersja polsko-niemiecka)

Przekład niemiecki:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-68-4


2015
Sercem moim

Rainer Maria Rilke

Mit meinem Herzen /
Sercem moim

(wersja niemiecko-polska)

Przekład polski:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-72-1


2014
przezroczystość / die durchsichtigkeit / la trasparenza

Małgorzata Płoszewska

przezroczystość / die durchsichtigkeit / la trasparenza

(wersja polsko-niemiecko-włoska)

Przekład na język włoski:
Barbara Zeizinger i Mara Bolcato

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-63-9


2013
Z wiatrem na moście / Mit dem Wind auf der Brücke

Piotr Szczepański
Z wiatrem na moście / Mit dem Wind auf der Brücke

przekład niemiecki:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-52-3


Bildort / campo visivo / Chwila w czasie

Barbara Zeizinger
Bildort / campo visivo / Chwila w czasie

Przekład włoski:
Mara Bolcato, Elda Morandi
Lektorat: Paola Pellegrinelli

przekład polski:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-50-9


2011
Bildort /Place in my mind / Chwila w czasie

Barbara Zeizinger
Bildort /Place in my mind / Chwila w czasie

Przekład angielski:
Ulrike Wolf
Przekład polski:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-31-8


Das kleine Buch der Berührung / mała Księga dotyku

Bernd Kebelmann
Das kleine Buch der Berührung / mała Księga dotyku

Przekład polski:
Małgorzata Płoszewska

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN 978-83-62359-32-5


2010
BIRNAMSKI LAS - DER WALD VON BIRNAM

Władysław Janusz Obara
BIRNAMSKI LAS/DER WALD VON BIRNAM

Niemiecki przekład poetycki:
Małgorzata Płoszewska
Bernd Kebelmann

Oficyna Wydawnicza ARS pro MEMORIA
ISBN: 978-83-62359-09-7