Foto: © Ulla Reiners-Jacob

BIOGRAFIA

ur. w Płocku
w Niemczech mieszka od 1985 r.

nauczycielka
pedagog teatralny
animator kultury
poetka
tłumacz polskiego języka migowego
autorka przekładów poetyckich (na język polski i niemiecki)
ekonomistka


Ukończyła:

Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie (klasa teatru) w Ciechanowie; praca dyplomowa 1978: Scenariusz widowiska poetyckiego w oparciu o poezję Marianny Bocian. „Rodząc się na własnych oczach“; prawykonanie 1978 r. w reżyserii Ewy Różbickiej.
Kwalifikacyjny Kurs Teatralny II. Stopnia w „Pałacu pod Baranami“ w Krakowie z egzaminem państwowym,
Prywatną szkołę ekonomiki przemysłu w Tybindze; egzamin końcowy przed komisją d/s przemysłu i handlu w Reutlingen

Nagrody, nominacje:

1978 Zgorzelec

1978, Zgorzelec, nagroda za grę aktorską na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (OSATJA) za monodram „Spirala” według książki Anne Philipe pod tym samym tytułem.
1981, Toruń, nagroda za pracę pedagogiczną na Festiwalu Małych Form Teatralnych Spółdzielni Mieszkaniowych
1998, Wąglany, III. Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Poezji
2002, 2003, Płock, nominowana do Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta
2006, Berlin, nagroda promująca przyznana Małgorzacie Płoszewskiej i Berndowi Kebelmannowi przez DBHW Duisburg (Niemiecką Akcję Pomocy Niewidomym) za pracę przy projekcie „Lyrikbrücken“ („Liryczne mosty“)

Członkostwa:

  • Związek Literatów Polskich
  • Europejskie Zrzeszenie Autorów „Die Kogge“, Minden
  • Związek Pisarzy Niemieckich, BW
  • Magazyn Kulturalny ZARYS, Messel; współpraca
  • Gdańska Grupa Autorów Haiku
  • Świętokrzyski Magazyn kulturalno-literacki ARS pro MEMORIA, Starachowice; współzałożycielka, (do 2013 r.) kierownik artystyczny, (2014-2017 r.) współpraca.
  • Gdański Klub Poetów
Warszawa 2011
Himmerod 2011
Teneryfa 2011
Warszawa 2014-05
Himmerod 2014-05

Chimaere 6.2009


Peter Huckauf, Chimäre 62/2009
Berlin

„ODCIEMNIAJĄC” ŚWIAT
Uwagi do poezji Małgorzaty Płoszewskiej