„Europa – daleka i bliska“

Forum Literackie KOGI
w Klasztorze Braci Cystersów w Himmerod
28.05. - 1.06.2014
28.05.2014

Lekcje literackie z autorami Kogi w dwóch Gimnazjach w Wittlich

Himmerod 2014Himmerod 2014

Spotkanie z autorami KOGI w Centrum im. Clary Viebig w Eisenschmitt

Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
29.05.2014

Spotkanie w Muzeum w Starym Młynie

Himmerod 2014
30.05.2014

Literatura i koncert organowy

Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
31.05.2014

Spotkanie z autorami KOGI w kościele St. Paul (przy autostradzie), Wittlich

Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014
Himmerod 2014Himmerod 2014Himmerod 2014

zdjęcia:
© Ellen Eckhardt